İstehsalat prosesi

 • 1-xammal

 • 2-kəsmə

 • 3-istilik

 • 4-Döymə

 • 5-yayma

 • 6-emal

 • 7-Qazma

 • 8-yoxlanış

 • 9-İşarələmə

 • 10-qablaşdırma

 • 11-səhm

 • 12-Göndərmə